Warsztaty Matematyczne: Wstęp do Układów Dynamicznych

8th Computational Pharmacy Workshop 3 – 4 lipca 2017 Kraków

Warsztaty Matematyczne: Wstęp do Układów Dynamicznych

8th Computational Pharmacy Workshop 3 – 4 lipca 2017 Kraków

Warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanych nauką matematycznego opisu procesów zachodzących w otaczającym świecie – licealistów, studentów oraz doktorantów. W ramach warsztatów, zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych, poruszone będą tematy takie jak:

  • wstęp do teorii równań różniczkowych,
  • analiza jakościowa układów dynamicznych,
  • wstęp do języka programowania R, bardzo popularnego w bioinformatyce i analizach statystycznych,
  • przykłady modeli dynamicznych w farmacji.
Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej (pojęcie funkcji, granicy funkcji, równania kwadratowe).