Warsztaty Matematyczne: Wstęp do Układów Dynamicznych

8th Computational Pharmacy Workshop 3 – 4 lipca 2017 Kraków

Warsztaty Matematyczne: Wstęp do Układów Dynamicznych

8th Computational Pharmacy Workshop 3 – 4 lipca 2017 Kraków

Szczegółowy plan zostanie podany wkrótce.

Poniedziałek, 3 lipca 2017

8:10 - 8:30 Rejestracja uczestników
8.30 – 9.30 Wstęp do Zwyczajnych Równań Różniczkowych
9.30 – 10.30 Wstęp do R
10.30 – 10.50 Przerwa
10.50 – 12.30 Ćwiczenie praktyczne
Kinetyka Reakcji Chemicznych
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30 Ordinary Differential Equations
Matrix algebra, Compartmental systems

Wtorek, 4 lipca 2017

8.30– 9.30 Qualitative Theory of Differential Equations
9.30 – 10.30 Numerical Methods for Differential Equations
10.30 – 10.50 Przerwa
10.50 – 13.00 Examples of the use of ODEs in Pharmacy
Pharmacokinetic Simulations
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wizualizacja wykresów
Shiny